Bộ cổng an ninh EG-600C- Loại gắn khung cửa

Thông tin Bộ cổng an ninh EG-600C- Loại gắn khung cửa:

+ Gồm 01 trung tâm xử lý + 04 angten thu + dây phát

+ Cho phép kết nối 06 angten thu để tăng khoảng cách lối đi tới 4m với tem cứng.

Liên hệ để đặt hàng ngay.

ĐT: (024)62.532.642

Hotline
094 934 6868