Flip book element

Mực ERC-38B/R

60.000

Loại mực in: Băng mực máy in kim

Màu sắc: Màu đen/ đỏ

Mã mực : EPSON ERC 38 B/R Ribbon

Dùng cho máy in hóa đơn bán hàng các hãng Epson

Dung lượng: khoảng 3 triệu kí tự

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.