Tag Archives: bán hàng bằng mã vạch

Những Điều Cần Biết Về Mã Số Mã Vạch

Những Điều Cần Biết Về Mã Số Mã Vạch Mã vạch (Barcode) theo định nghĩa là phương pháp lưu trữ và truyền tải thông tin bằng một lọai ký hiệu gọi là ký mã vạch (Barcode symbology). Ký mã vạch hay gọi tắt cũng là mã vạch, là 1 ký hiệu tổ hợp các khoảng […]

Hotline
094 934 6868