Tag Archives: ban hang ma vach

Lợi ích của việc quản lý hàng hóa bằng mã vạch

Lợi ích của việc quản lý hàng hóa bằng mã vạch  Quản lý bán hàng là vấn đề sống còn của mỗi cửa hàng kinh doanh và bất cứ mặt hàng kinh doanh nào. Là một chủ cửa hàng ai cũng luôn tìm kiếm những giải phát tối ưu để quản lý hàng hóa hiệu […]

Những Điều Cần Biết Về Mã Số Mã Vạch

Những Điều Cần Biết Về Mã Số Mã Vạch Mã vạch (Barcode) theo định nghĩa là phương pháp lưu trữ và truyền tải thông tin bằng một lọai ký hiệu gọi là ký mã vạch (Barcode symbology). Ký mã vạch hay gọi tắt cũng là mã vạch, là 1 ký hiệu tổ hợp các khoảng […]

Hotline
094 934 6868