ma vach

Hiển thị tất cả %d kết quả

Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Quản lý bán hàng nhanh chóng bằng mã vạch, phần mềm bán hàng mã vạch nhanh gọn, tăng tốc độ bán hàng

Hotline
094 934 6868